Informacijos tel.:
+370 422 6 03 02

Administracijos
Darbo laikas: 8:00 - 17:00

Viešas skelbimas apie Polekėlės globos namų reorganizavimą

Radviliškio rajono Polekėlės globos namai (biudžetinė įstaiga, buveinė – Mokyklos g. 6, Polekėlės kaimas, Radviliškio rajonas, juridinio asmens kodas- 171455154, duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre) praneša, kad yra parengtos Radviliškio rajono Polekėlės globos namų reorganizavimo sąlygos. Radviliškio rajono Polekėlės globos namai reorganizuojami prijungimo būdu prie Radviliškio rajono Šeduvos globos namų, įsteigiant juose Šeduvos globos namų Polekėlės padalinį, ir baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip 2017 m. liepos 31 d. Po reorganizavimo Radviliškio rajono Šeduvos globos namai tęsia veiklą ir jiems pereina visos reorganizuotų Radviliškio rajono Polekėlės globos namų teisės ir pareigos.

 

Su parengtomis reorganizavimo sąlygomis ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti Radviliškio rajono Šeduvos globos namų buveinėje darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

 

Radviliškio rajono Polekėlės globos namų direktorius
Radviliškio rajono Šeduvos globos namų direktorius

-