Informacijos tel.:
+370 422 6 03 02

Administracijos
Darbo laikas: 8:00 - 17:00

Veiklos sritis

Misija

Tenkinti globos namų gyventojų psichologinius, socialinius, kultūrinius, dvasinius ir saviraiškos poreikius, sudaryti Globos namų gyventojams tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo ir reabilitacijos sąlygas.

 

Tikslai

Socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.