Menu Close

Apie mus

Šeduvos globos namai įsteigti 1998m. sausio 1d. Globos namai yra biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems ar iš dalies savarankiškiems senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina kompleksinė nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami Radviliškio rajone gyvenantys asmenys. Ilgalaikei socialinei globai skirtos 60 vietos, trumpalaikei – 2 vietos.

2013 metais atlikus Šeduvos globos namų modernizavimą, senyvo amžiaus asmenys ir suaugę asmenys su negalia gaus: aukštesnės kokybės, saugumą garantuojančias, savarankiškumą skatinančias ir poreikius atitinkančias socialinės globos paslaugas.

 

 

Vizija

Būti moderniai, atvirai, bendradarbiaujančiai įstaigai, nuolat ieškančiai naujų darbo metodų, teikiančiai nepriekaištingas socialines paslaugas įstaigoje gyvenantiems gyventojams.

Misija 

Teikti ilgalaikes, trumpalaikes specialiąsias socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba, saugoti ir puoselėti globojamų asmenų socialinę gerovę, skatinti kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą, teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą globą (saugą), kuri jiems padėtų ir skatintų plėtoti savo potencialą būti gerbiamiems ir saugiems, neprarandant orumo

Vertybės

  • Profesionalumas – dirbti efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atlikti sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobulinti savo profesinius įgūdžius, ieškoti geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatinti kūrybiškumą, siekti tobulėti, trokšti žinių ir būti iniciatyviems.
  • Bendradarbiavimas –  būti atviriems socialiniams partneriams, veikti vieningai vardan bendro tikslo, dalytis žiniomis ir patirtimi, diskutuoti ir geranoriškai padėti vieni kitiems.
  • Atsakingumas –  būti atsakingiems už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbti taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.
  • Pagarba žmogui – žmogus yra svarbiausia vertybė, siekti išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, būti jautriems kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiškiems, atviriems sau ir visuomenei.
  • Inovatyvumas – domėtis naujovėmis ir jas skatinti, ieškoti tobulėjimo sričių ir siekti jas įgyvendinti.
Skip to content