Menu Close

Šeduvos globos namuose teikiamų socialinių paslaugų sudėtis

Šeduvos globos namuose (toliau – Globos namai) teikiama ilgalaikė/trumpalaikė socialinė globa institucijoje, (remiantis 2006-04-05 LR Socialinių paslaugų katalogo Nr. A1-93, aktualia redakcija).

Globos namuose teikiamos šios socialinės paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Apgyvendinimas;
 • Kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas;
 • Kultūrinės paslaugos;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Laisvalaikio organizavimas;
 • Religinių paslaugų organizavimas;
 • Pagalba rengiantis, maitinantis, prausiantis, maudantis;
 • Asmens higienos paslaugų organizavimas;
 • Sveikatos priežiūros paslaugos (medikų konsultavimas, hospitalizavimas, profilaktika, palaikomasis gydymas, masažai, kineziterapija);
 • Aprūpinimas techninėmis pagalbos priemonėmis.
Skip to content