Informacijos tel.:
+370 422 6 03 02

Administracijos
Darbo laikas: 8:00 - 17:00

Informacija Šeduvos globos namų ir Šeduvos globos namų Polekėlės padalinio gyventojų lankytojams

Vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro- valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimu Nr. V-1496 „Dėl būtinų sąlygų lankant asmenis stacionariose socialinės globos įstaigose“ bei Šeduvos globos namų direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-25(5.6.1.1) patvirtintomis Gyventojų lankymo taisyklėmis, savo artimuosius galima aplankyti iš anksto suderinus laiką.

Registracija vykdoma telefonu darbo dienomis ir darbo valandomis:

Šeduvos globos namai – 8 662 41017 (Vyriausioji socialinė darbuotoja),

Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys – 8 676 90729 (Vyriausioji socialinė darbuotoja),

nuo 8.00-17.00 val. pirmadienį- ketvirtadienį ir 8.00-15.45 val. penktadienį.

Prieš susitikimą būtina užpildyti sąžiningumo deklaraciją (kreiptis į socialinį darbuotoją, o ne darbo dienomis į socialinio darbuotojo padėjėją).

  • Gyventoją tuo pačiu metu gali lankyti tik vienas asmuo;
  • užpildžius sąžiningumo deklaraciją lankymas. Lankytojui viso lankymo metu rekomenduojama dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
  • Privaloma prieš patenkant į globos namus ir išeinant iš jų atlikti rankų dezinfekciją;
  • Lankymo trukmė gali būti ne ilgesnė nei 15 min.;
  • Lankymo trukmė ir lankytojų skaičius lauke neribojamas;
  • Lankyme gali dalyvauti tik asmenys neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymių (pvz. karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas ir pan.) ir kuriems nėra taikomas saviizoliacijos režimas.

___________________________________________________

-