Informacijos tel.:
+370 422 6 03 02

Administracijos
Darbo laikas: 8:00 - 17:00

Administracija

Direktorė

8 422 60302 mob.8 686 54829

Vyr. buhalteris

8 422-60301

Buities sektoriaus vadovas

8 422 60301

Sveikatos priežiūros personalas

8 422 60227

Socialinio darbo tarnyba, dienos socialinės priežiūros centras Šeduvoje

8-422 60226

Socialinių darbuotojų padėjėjai

8 422 56096

Dienos socialinės priežiūros centras Baisogaloje

8 422 65728